Τεχνική Υποστήριξη

Διεύθυνση

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SERVICE) ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ

Πραξιτέλους 2 (4ος Οροφος), Σύνταγμα.

Τηλ.  210 3224746-8, 210 3314653-5

Ισχύς εγγύησης

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η διεθνής εγγύηση καλύπτει το ρολόι σας για οποιοδήποτε κατασκευαστικό πρόβλημα  σε διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του.

Bασικές προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης

  1. Παρουσίαση της διεθνούς κάρτας εγγύησης μαζί με το ρολόι στο εξουσιοδοτημένο τμήμα υποστήριξης (service).

  2. Η διεθνής κάρτα εγγύησης πρέπει να είναι σφραγισμένη από εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης, να αναφέρει την ημερομηνία αγοράς του ρολογιού, καθώς και τον κωδικό και τον σειριακό αριθμό (serial number) του,  και να μην έχει υποστεί καμία αλλοίωση (όπως αλλαγή ή διόρθωση).

  3. Η εγγύηση θεωρείται άκυρη σε περίπτωση που το κατάστημα πώλησης δεν ανήκει στο διεθνές εξουσιοδοτημένο δίκτυο πώλησης της εκάστοτε φίρμας  ή  σε περίπτωση αγοράς του ρολογιού μέσω του διαδικτύου.

  4. Παρακαλούμε πριν από την αγορά  του ρολογιού σας να ζητάτε επιβεβαίωση ότι το κατάστημα ανήκει στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων πωλητών της φίρμας.

  5. Ο σειριακός αριθμός που βρίσκεται τυπωμένος στο καπάκι της κάσας του ρολογιού πρέπει να είναι εμφανής. Κανένα μέρος της κάσας, του σειριακού αριθμού ή του αριθμού μοντέλου να μην έχει αφαιρεθεί, αλλαχθεί, αντικατασταθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ικανοποιείται, η εγγύηση δεν ισχύει.

Το ρολόι σας συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών που περιέχει συμβουλές για τη σωστή χρήση και  συντήρησή του. Παρακαλούμε  ακολουθείτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πάντα, διότι η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν φθορές που προέρχονται από τη μη σωστή χρήση του ρολογιού, καθώς επίσης και φθορές που μπορεί να προκληθούν από επέμβαση  τεχνικού εκτός του εξουσιοδοτημένου service της αντιπροσωπείας της φίρμας.

 

Η  εγγύηση δεν καλύπτει, επίσης, τυχόν φθορές που μπορεί να προκληθούν από υγρασία που θα εισχωρήσει στην κάσα ή τον μηχανισμό, και οφείλονται σε  κακή χρήση του ρολογιού, καθώς και φθορές που μπορεί να προκληθούν στο μπρασελέ, το λουράκι ή το κρύσταλλο αυτού.

Η αντικατάσταση της μπαταρίας καλύπτεται από την εγγύηση αγοράς.

Για την σωστή εξυπηρέτησή σας και την επισκευή των ρολογιών σας, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε μόνο το εξουσιοδοτημένο service της αντιπροσωπείας,  καθώς και τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης ωρολογίων. Τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φροντίσουν για την αποστολή του ρολογιού σας στο εξουσιοδοτημένο service της αντιπροσωπείας, την ενημέρωσή σας για την κατάστασή  του, καθώς  και την παράδοσή του σε σάς μετά την επισκευή του.

Το ρολόι  σας συνοδεύεται από γραπτή  εγγύηση 1 έτους,  όταν σε αυτό έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες  όπως στεγανοποίηση ή συντήρηση,   την οποία πρέπει να επιδεικνύετε σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται.