Η εταιρία

You are here:

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1952 με την επωνυμία ΑΡΟΕΣΤΙ & ΧΑΣΣΙΔ , συνέχισε ως ΗΛΙΑΣ ΣΙΜΟΝ ΧΑΣΣΙΔ ΕΠΕ, το 1962 μετονομάσθηκε σε ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ ΟΕ και τέλος το 1995 σε ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση,εισαγωγή και διανομή προιόντων υψηλής Ωρολογοποιίας και ειδών Χαρτοπωλείου. Οι ημερομηνίες-σταθμοί στην δραστηριότητα της ΦΛΑΜ-ΕΛΛΑΣ είναι:

Κλάδος υψηλής ωρολογοποιίας

 • 1969

 • Αντιπροσώπευση-εισαγωγή και διανομή των προιόντων του Οίκου CARTIER μέχρι το 2002, οπότε ο Ομιλος εγκαθίσταται ο ίδιος στην Ελλάδα.

 • 1999-2015

 • Αντιπρόσωπευση-εισαγωγή και διανομή των Ωρολογίων του Οίκου HUBLOT.

 • 1994 

 • Αντιπροσώπευση-εισαγωγή και διανομή των Ωρολογίων Β&Μ. Η επιτυχής συνεργασία συνεχίζεται.

 • 2002

 • Αντιπροσώπευση-εισαγωγή και διανομή των Ωρολογίων του Οίκου HERMES PARIS. .

 • 1997

 • Ιδρυση της πρώτης BOUTIQUE CARTIER στην Ελλάδα από τους κ.κ.. ΧΑΣΣΙΔ και ΤΙΑΝΟ μέχρι το 2005.

 • 2007

 • Αντιπροσώπευση-εισαγωγή και διανομή των Ωρολογίων του Οίκου PERRELET 1777.

Κλάδος Χαρτοπωλείου

 • 1962

 • Αντιπροσώπευση-εισαγωγή και διανομή των προιόντων του Οίκου SHACHIHATA Iαπωνίας με τους φημισμένους μαρκαδόρους ARTLINE. H επιτυχής συνεργασία συνεχίζεται.

 • 2001

 • Αντιπροσώπευση-εισαγωγή και διανομή των προιόντων του Οίκου PLUS CORPORATION Ιαπωνίας με τα ποιοτικά διορθωτικά. Η επιτυχής συνεργασία συνεχίζεται.

Την Εταιρεία ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ εκπροσωπούν οι: ΣΙΜΟΝ ΗΛΙΑ ΧΑΣΣΙΔ -Πρόεδρος του Δ.Σ., και ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΙΑΝΟ- Διευθύνων Σύμβουλος.